Najważniejsze informacje

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 14-15 sierpnia 2021r. na rzece Wisła, po trasie Nieszawa – Toruń;
 2. Biuro Regat:
  Przystań Toruń; 87-100 Toruń, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1A, lokal 222 - Toruński Okręgowy Związek Żeglarski;
 3. Port Regat:
  - 14 sierpnia 2021r. Przeprawa Promowa Miasta Nieszawa,
  - 15 sierpnia 2021r. Przystań Toruń;
 4. Regaty zostaną rozegrane w klasach:
  14 sierpnia 2021r.
  Klasa Puck, Klasa Omega, Grupa Open (jachty kabinowe i otwarto pokładowe);
  W regatach mogą brać udział również inne jednostki pływające, spełniające wymogi bezpieczeństwa i mogące poruszać się po wodach śródlądowych (kajaki, łodzie wiosłowe, pontony itp.);
  Limit jednostek w poszczególnych klasach (grupach) minimum trzy;
  „Klasa Samorządowa” (Jachty Puck);
  15 sierpnia 2021r.,
  Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Torunia.
  W regatach mogą startować załogi które uczestniczyły w biegu długodystansowym.
 5. Zgłoszenie do Regat:
  - elektronicznie do dnia 13 sierpnia godz. 12.00 na adres biuro@tozz.org.pl
  - w biurze Regat w dniu 14 sierpnia do godziny 10.00 (na Przystani Nieszawa);
 6. Otwarcie Regat:
  uroczyste otwarcie regat odbędzie się w sobotę 14 sierpnia 2021r. o godzinie 10.00 na Przystani w Nieszawie, odprawa sterników i załóg o godzinie 10.30.
 7. Oznakowanie jachtów:
  jachty startujące w regatach musza posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych, dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach jachtu w części dziobowej;
 8. Ubezpieczenie:
  Organizator nie zapewnia możliwości dokonania ubezpieczenia uczestników i sprzętu na czas regat. Sprzęt (jachty) i wyposażenie ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie;
 9. Możliwy jest czarter jachtu typu Puck – rezerwacja mailowa jaskula54@o2.pl
  Organizator ustalił wysokość opłaty czarterowej w wysokości 100 zł ( słownie sto złotych);
 10. Organizator bezpośrednio po zakończeniu biegu w dniu 14.08 zapewnia dla uczestników posiłek na terenie Portu Jachtowego Toruń, godzina 19.30 posumowanie pierwszego dnia regat.
 11. Koncert zespołu szantowego DTKF SCHANTY godzina 18.30 14.08.21r,
  zespół Mietek Folk godzina 20.15 14.08.21r

Jak obliczyć prześwit pod mostem ?

Lp Obiekt Prześwit od WWŻ
1 Most autostradowy Toruń 944
2 Most drogowy (nowy) Toruń 1046
3 Most kolejowy Toruń 785
3 Most drogowy (stary) Toruń 517

WWŻ to najwyższy poziom wody umożliwiający żeglugę i wynosi na Wiśle - 720, w dniu 22 maja 2015 stan wody wynosi 228. Różnicę pomiędzy WWŻ a stanem faktycznym dodajemy do wartości z tabeli i otrzymujemy:

Lp Obiekt Prześwit na dzień 22.05.15
1 Most autostradowy Toruń 1436
2 Most drogowy (nowy) Toruń 1538
3 Most kolejowy Toruń 1277
3 Most drogowy (stary) Toruń 1009

Wysokość max. Omegi to 845 a więc przy dzisiejszym stanie wody można swobodnie dopłynąć do przystani AZS w Toruniu.
Stany wody są podawane na http://www.pogodynka.pl/hydro/wisla/