54. Długodystansowe Regaty na Wiśle 2019

Toruń - Solec Kujawski - Bydgoszcz Brdyujście

19 – 20 czerwca 2019

„Twarzą do Wisły”

pod patronatem Związku Miast Nadwiślańskich

Ważne - przesunięcie terminu regat!
Ze względu na przejście fali powodziowej regaty odbędą się w nowym terminie. Proszę zapoznać się z KOMUNIKAT 2/2019.pdf